Cennik usług księgowych

Zakres usług w abonamencie Abonament miesięczny
Ilość dokumentów Bez podatku VAT Podatnicy podatku VAT Firmy prowadzące transakcje unijne
KSIĘGI HANDLOWE
(SPÓŁKI I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE)
 • Prowadzenie ksiąg handlowych.
 • Prowadzenie tabel amortyzacyjnych.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Ewidencja przebiegu pojazdu.
 • Sporządzanie poleceń księgowania.
 • Ewidencja raportów kasowych i bankowych.
 • Bieżąca weryfikacja sald kontrahentów.
1-25 300,00 375,00 450,00
26-50 400,00 500,00 750,00
51-100 800,00 1000,00 1300,00
101-150 1000,00 1200,00 1750,00
Powyżej 151 Każde kolejne 50 szt. 250 zł
 • Sporządzanie deklaracji rocznej CIT-8.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
Cena ustalana indywidualnie, nie mniej niż jednomiesięczny abonament
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
(JEDNOOSOBOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE)
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie tabel amortyzacyjnych.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Ewidencja przebiegu pojazdu.
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu.
 • Sporządzanie dowodów wewnętrznych (zdarzeń gospodarczych nie potwierdzonych fakturą/ rachunkiem).
 • Sporządzanie deklaracji rocznej PIT
1-10 100,00 120,00 150,00
11-30 130,00 160,00 190,00
31-50 180,00 200,00 250,00
51-100 250,00 300,00 350,00
101-200 350,00 400,00 450,00
201-300 450,00 500,00 550,00
Powyżej 301 Każde kolejne 50 szt. - 100 zł
Sporządzanie deklaracji rocznej PIT, uwzględniającej dodatkowe źródła dochodu lub osoby trzecie (małżonkowie, dzieci) Cena ustalana indywidualnie, nie mniej niż 50 zł
EWIDENCJA RYCZAŁTOWA
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej.
 • Prowadzenie tabel amortyzacyjnych.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Ewidencja przebiegu pojazdu.
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży.
 • Sporządzanie dowodów wewnętrznych (zdarzeń gospodarczych nie potwierdzonych fakturą/ rachunkiem).
1-10 70,00 85,00 100,00
11-30 100,00 112,00 150,00
31-50 130,00 160,00 190,00
51-100 150,00 190,00 220,00
101-200 180,00 225,00 270,00
201-300 250,00 300,00 350,00
Powyżej 301 Każde kolejne 50 szt. - 100 zł

*Ilość nie obejmuje dokumentów sprzedażowych

Zakres usług w abonamencie Abonament miesięczny
KADRY I PŁACE
 • Prowadzenie akt osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
 • Sporządzanie umów o pracę na: okres próbny, czas określony, czas nieokreślony.
 • Prace związane ze zwolnieniem pracowników - sporządzanie świadectwa pracy,
 • wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych.
 • Sporządzanie zgłoszeń i wyrejestrowań ZUS.
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników.
 • Sporządzanie list płac pracowników.
 • Rozliczanie Umów Cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne).
 • Prowadzenie imiennej kartoteki wynagrodzeń, prowadzenie kartoteki zasiłkowej.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS.
 • Sporządzanie informacji RMUA.
 • Wystawienie formularzy PIT-11.
 • Naliczanie zaliczki podatku PIT-4.
 • Sporządzenie deklaracji PIT-4R
30,00 zł za jednego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę i umowie zleceniu
35,00 zł w przypadku pracownika z dofinansowaniem PFRON
SPRAWOZDANIA DO GUS
 • Sporządzanie sprawozdań GUS.
Cena ustalana indywidualnie
w zależności od ilości dokumentów
i zaangażowania.

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest negocjowanie stawek opłat za poszczególne usługi.
Usługi inne niż wymienione powyżej mogą być wykonane na zlecenie Klienta za ustalonym wynagrodzeniem.
W przypadku usług o charakterze szczególnym konieczne jest indywidualne ich zlecenie Cisnet.pl po uzgodnieniu warunków ich świadczenia.

Regulamin Kancelarii Doradczej Cisnet.pl