Kontakt

Cisnet.pl Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/3
Tel. +48 76 721 64 15
Kom. +48 796 701 445
NIP 6912499788, REGON 022014775, KRS 0000440413.

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzącego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział XI Godpodarczy. Kapitał zakładowy spółki: 39 000 zł, wpłacony w całości.

Filia w Krakowie
31-137 Kraków, ul. Siemiradzkiego 19/1
Tel. +48 12 633 04 01
Kom. +48 601 701 445

Filia w Warszawie
00-898 Warszawa, al. Solidarności 147/33
Tel. +48 22 718 34 00
Kom. +48 790 220 102

Godziny otwarcia biur:
Pon. - Pt.      8.00 - 16.00

Lokalizacja naszych biur:

Kraków

Legnica

Warszawa