Oferta (Пропозиція )

Usługi Księgowe

Nasze biuro rachunkowe stawia sobie za cel bezpieczeństwo, profesjonalizm, rzetelność oraz terminowość prowadzonej księgowości i obsługi kadrowo-płacowej. Każdy klient jest dla nas wyjątkowy a naszą obsługę dostosowujemy do jego potrzeb. Sprawami naszych klientów zajmuje się wykfalifikowany, profesjonalny i przyjazny zespół księgowych i kadrowych, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje. Dzięki naszej pasji do księgowości jesteśmy w stanie zagwarantować współpracę opartą na zaufaniu, bezpieczeństwie i pełnej rzetelności.

Wśród naszych Klientów znajdują się firmy m.in. z branży medycznej, usługowej, handlowej, produkcyjnej jak i fundacje oraz stowarzyszenia. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technicznych obsługujemy firmy bez względu na ich wielkość i rodzaj prowadzonej działalności. Ciągle wprowadzamy usprawnienia pozwalające na minimalizację czasu koniecznego do prawidłowej obsługi księgowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu oraz posiadaniu przez naszych księgowych, Certyfikatów Ministra Finansów do usługowego prowadzenia rachunkowości, jak również posiadanie policy OC, gwarantuje naszym Klientom wysoką jakość obsługi.

W zakresie naszych usług znajdziecie:

 • Doradztwo przy zakładaniu i rejestracji firm zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek kapitałowych, spółek osobowych, oraz organizacji pozarządowych.
 • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość - spółki i organizacje pozarządowe).
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (jednoosobowe działalności gospodarcze).
 • Rozliczanie ryczałtu lub kart podatkowych.
 • Rozliczanie transakcji zagraniczne (WNT, WDT, import usług).
 • Sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych.
 • Rozliczanie VAT, PIT, CIT oraz PCC.
 • Obsługa kadrowo - płacową w tym ZUS.
 • Reprezentowanie klientów przed ZUS i US.
 • Wyprowadzanie zaległości.
 • Raportowanie i analizy księgowo – rachunkowe
 • Sprawozdawczość do GUS, NBP
Wyceń i zleć usługę »

Pracujemy stacjonarnie i online na dokumentach oryginalnych i skanach.

Nasze biuro prowadzi księgi i ewidencje z wykorzystaniem nowoczesnych programów finansowo-księgowych, systematycznie aktualizowanych i unowocześnianych. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo danych elektronicznych oraz dokumentów, poprzez stworzony w biurze system archiwizacji danych elektronicznych.

Naszym klientom udostępniamy moduł, w którym uzyskacie dostęp do swoich dokumentów w formie elektronicznej, a także będziecie mogli wystawiać faktury oraz prowadzić gospodarkę magazynową.

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za poprawność wypełnienia dokumentów, dlatego oddając sprawy księgowe i kadrowe w nasze ręce, możecie być spokojni i pewni, że powierzone nam zadania będą wykonane z należytą starannością.

Wszyscy wspólnicy, pracownicy i współpracownicy naszego biura są zobowiązani do stosowania zasad i procedur przyjętego przez nasza spółkę systemu kontroli jakości.

Doradztwo prawne

Funkcjonowanie na rynku, umowy, zawiłe przepisy, relacje między pracodawcami a pracownikami – wszystkie te aspekty działalności firmy wymagają znajomości wielu zagadnień prawnych. Korzystając z naszych usług Klienci mogą skoncentrować się na rozwijaniu swojej działalności, pozostawiając nam sprawy bezpieczeństwa prawnego. Każdy z naszych Klientów traktowany jest indywidualnie. Doradzamy m.in. w zakresie prawa handlowego, gospodarczego, zamówień publicznych jak również prawa finansowego, administracyjnego, prawa pracy oraz prawa konkurencji i ochrony konsumentów, własności intelektualnej a także ochrony danych osobowych. Nasi prawnicy to doświadczeni radcy prawni i eksperci łączący znajomość przepisów i zagadnień prawnych z rozległą wiedzą biznesową uwzględniającą specyfikę różnych branż.

W ramach usług oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:

 • Windykacji należności
 • Audytu organizacyjnego przedsiębiorstw lub ich wydzielonych obszarów działalności.
 • Przeprowadzeni analiz rynkowych i cenowych.
 • Przygotowywania wstępnych studiów przed-inwestycyjnych i analiz efektywności (studia wykonalności oraz analizy kosztów i korzyści) dla przedsięwzięć rozwojowych
 • Opracowania założeń, planu i harmonogramu oraz wdrażania projektów doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa.
 • Przygotowania i realizacja projektów restrukturyzacyjnych.
 • Przeprowadzenia fuzji, podziałów i przekształceń przedsiębiorstw, lub wprowadzenia postępowania naprawczego.
 • Pozyskiwania partnerów biznesowych i nowych rynków zbytu.

Naszą ofertę kierujemy nie tylko do polskich przedsiębiorców, ale także do klientów z innych krajów, w tym z Ukrainy. Przyszłym przedsiębiorcom zapewniamy pomoc przy rejestracji firmy na terytorium Polski, jak również kompleksowe doradztwo prawne, księgowe i szeroko rozumiane biznesowe.

Usługa rejestracji firmy obejmuje kompleksowe działania prowadzące do powstania firmy. W zakres usług wchodzą:

 • Konsultacje prawne, księgowe i podatkowe.
 • Wybór PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).
 • Sprawdzenie zastrzeżenia nazwy firmy.
 • Przygotowanie projektu umowy spółki.
 • Podpisanie aktu notarialnego – usługa notariusza oraz tłumacza przysięgłego.
 • Wybór formy opodatkowania.
 • Przygotowanie i złożenie dokumentów w urzędach i Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Udostępnienie adresu do zarejestrowania firmy (wirtualne biuro).

Doradztwo finansowe

Z nami zbudujesz bezpieczeństwo finansowe Twojej firmy. Twój doradca będzie niezastąpionym przewodnikiem w labiryncie rynku finansowego. Przygotuje dla Ciebie wieloaspektową analizę indywidualnych oczekiwań i potrzeb, wykorzystując swoją wiedzę i będzie czuwał nad realizacją wypracowanej strategii. W naszych działaniach kierujemy się interesem naszych klientów. Dzięki indywidualnemu podejściu do klientów, dogłębnemu zrozumieniu ich oczekiwań oraz nieszablonowemu podejściu do problemu pracujemy na rzecz osiągnięcia pożądanych przez nich celów.

Nasi Doradcy oferują wsparcie w zakresie zarządzenia finansami przedsiębiorstw oraz optymalizacji kosztów jego funkcjonowania. Pomagamy w pozyskaniu kredytu, leasingu, oraz faktoringu dla firm. Specjalizujemy się we współpracy z instytucjami finansującymi, zarówno przy pozyskiwaniu kapitału na rozwój przedsiębiorstw, jak i przy poprawie już funkcjonujących rozwiązań. Dzięki doświadczeniu i współpracy z przedsiębiorstwami o trudnej sytuacji finansowej oferujemy również usługi doradcze w zakresie restrukturyzacji operacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa, negocjowaniem warunków spłaty trudnych wierzytelności oraz koordynację postępowań upadłościowych i naprawczych.

W ramach doradztwa finansowego oferujemy:

 • Pozyskanie kredytów firmowych: obrotowych, inwestycyjnych, konsolidacyjnych, gotówkowych, i hipotecznych oraz leasingu i faktoringu.
 • Doradztwo w optymalizacji kosztów działalności.
 • Przeprowadzanie analiz finansowo-ekonomicznych przedsiębiorstwa.
 • Doradztwo w zakresie inżynierii finansowej.
 • Opracowywanie biznes planów i planów przepływów pieniężnych.
 • Wsparcie w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania firmy.
 • Opracowanie wniosków o udzielenie pomocy ze środków budżetowych i funduszy europejskich.
 • Wsparcie w rozliczaniu projektów unijnych.

Doradztwo biznesowe

Oferujemy Państwu pomoc profesjonalnego zespołu specjalistów, dysponujących wieloletnim doświadczeniem w zakresie znajomości zagadnień biznesowych. Cel działania naszego zespołu doradztwa biznesowego jest niezwykle prosty - rozwiązywać problemy klientów. To my doradzamy, jak zoptymalizować działalność według najlepszych, światowych wzorców, dostosować się do istniejących wymogów prawnych i w efekcie poprawić swoją sytuację ekonomiczną.

W ramach usług oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:

 • Audytu organizacyjnego przedsiębiorstw lub ich wydzielonych obszarów działalności.
 • Przeprowadzeni analiz rynkowych i cenowych.
 • Przygotowywania wstępnych studiów przed-inwestycyjnych i analiz efektywności (studia wykonalności oraz analizy kosztów i korzyści) dla przedsięwzięć rozwojowych
 • Opracowania założeń, planu i harmonogramu oraz wdrażania projektów doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa.
 • Przygotowania i realizacja projektów restrukturyzacyjnych.
 • Przeprowadzenia fuzji, podziałów i przekształceń przedsiębiorstw, lub wprowadzenia postępowania naprawczego.
 • Pozyskiwania partnerów biznesowych i nowych rynków zbytu.
 • Zakładania i rejestracji spółek prawa handlowego.
 • Likwidacji spółek.

Usługi marketingowe

Gwarantujemy, że Twoja firma posiada ukryty potencjał, o którym nie masz pojęcia. Naszym zadaniem jest odnalezienie tego potencjału i jak najlepsze wykorzystanie. Nasz zespół opracuje dla Twojej firmy oraz wdroży kompleksową i skuteczną strategię marketingową.

W naszej ofercie:

 • Opracowanie strategii marketingowych
 • Przygotowanie i realizacja kampanii marketingowych
 • Prowadzenie kampanii reklamowych.
 • Przygotowanie i produkcja mateiałów informacyjnych.
 • Opracowanie planów i projektów wystawienniczych.

Usługi wsparcia biznesowego

Wesprzemy Państwa w prowadzonej działalności gospodarczej, świadcząc dodatkowe usługi – od załatwienia spraw urzędowych, prowadzenia sekretariatu, przez organizację spotkań, nawiązywanie kontaktów biznesowych, tłumaczenia, aż po profesjonalne usługi księgowe.

Wspieramy przedsiębiorców w zakresie:

 • Prowadzania spraw urzędowych.
 • Rejestracji działalności gospodarczych i spółek. Zgłaszania zmian, uzyskiwania wypisów i odpisów.
 • Organizowania spotkań biznesowych.
 • Orgazowania misji gospodarczych.
 • Tłumaczeń pisemych i ustnych, zwykłych i przysięgłych.
 • Organizacji eventów.